Vítejte v Zemarově

Zemarov byl virtuální stát založený na demokratických principech. Všichni občané se zde svobodně účastnili diskuzí, voleb a snažili se vytvořit lepší společnost lidí, kde všichni si byli rovni bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství, jazyka, kultury, zjevu, kultury zjevu, majetku, pohlaví, sexuální orientace, věku, inteligenčního kvocientu a jiných atributů.